Ogłoszenia

Motto

Aug 16 2014

Podobnie, jak nie powinniście leczyć oczu bez głowy lub głowy bez ciała, nie powinniście leczyć ciała bez duszy.
SOKRATES